Minimaliseren

Dag van de Vrijmetselarij 2014

 

 

Minimaliseren

 Vrijmetselaren: wat doen ze nou eigenlijk en merken wij daar wat van?

‘DAG VAN DE VRIJMETSELARIJ’ OP ZATERDAG 13 SEPTEMBER

Op zaterdag 13 september houdt de vrijmetselaarsloge in Assen een open dag om iedereen kennis te laten maken met de vrijmetselarij en hoe de vrijmetselarij in het dagelijks leven staat.

 

Deze Dag van de Vrijmetselarij valt samen met de landelijke Open Monumentendag, het logegebouw is ook om die reden opengesteld. Het jaar 2014 is het jaar van het REIZEN: het thema van de landelijke “ Dag van de Vrijmetselarij”, maar ook de Open Monumentendag heeft dit als thema! Reizen spelen op rituele wijze een belangrijke rol binnen de vrijmetselarij. REIZEN worden gemaakt met als doel om als persoon te RIJZEN. Om innerlijk te groeien tot een completer mens die beter kan functioneren in gezin en samenleving. Op deze Dag van de Vrijmetselarij willen de leden van de loge laten zien en voelen hoe dat ook bij anderen zou kunnen plaatsvinden. Verschillende video presentaties belichten dit thema op speelse wijze en deze presentaties zijn opgesteld in diverse maçonnieke ruimtes, waarin de loge werkt. Deze ruimtes zijn deze dag voor het publiek geopend. Natuurlijk zijn er ook leden van de Asser loge aanwezig om u persoonlijk te woord te staan en uw vragen te beantwoorden.

 

U kunt het logegebouw zaterdag 13 september bezoeken tussen 10:30 uur en 16:00 uur dat is gelegen aan de Esstraat 43 in Assen. Het is een unieke kans om kennis te komen nemen van de werkwijze van de vrijmetselarij, die voor velen een grote onbekende is. Er zal aandacht zijn voor de vrijmetselarij voor mannen, als ook voor vrouwen.

 

U bent van harte welkom!

 

Voor meer informatie:
Dhr. F. Zinsmeester, 0599-234888, fred.zinsmeester@home.nl

Loge Moed en Volharding. Esstraat 43a 9401NT te Assen

Voor vrouwen: Orde van de Weefsters, Groningen
Loge  Fons Vitae

 

http://www.vrijmetselarij.nl/moedenvolharding/

 

 U kunt deze editie van 'Vrijmetselarij' downloaden door te klikken op bovenstaande afbeelding.

Zaterdag 13 september liggen exemplaren van dit magazine voor u klaar in het logegebouw van Moed en Volharding.

In de vrijmetselarij gaat het om geestelijke verdieping. Hierdoor leert iemand zichzelf beter kennen, waardoor hij/zij zich constructief kan inzetten voor een betere samenleving. ‘Verbeter de wereld; begin bij jezelf’, zou als adagium kunnen gelden. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.

De weg naar het betere in jezelf is voor vrijmetselaren de symbolische weg naar het licht. Vrijmetselaren geloven ieder op ‘eigen wijze' dat er meer is tussen hemel en aarde dat de mensheid beweegt, een zogenoemd ‘hoog be

ginsel’. Iedere vrijmetselaar staat het daarbij vrij dit naar eigen inzicht verder in te vullen. De één gelooft in een god, de ander in samenhangende natuurkrachten en de volgende in het hogere in zichzelf of in zijn geweten. Weer een ander is Boeddhist.

Vrijmetselarij is dus geen geloof, maar de broederschap is wel levensbeschouwelijk.


Informatie:

Datum en tijden: zaterdag 13 september, van 10.30 tot 16.00 uur.

Lokale website: 

www.vrijmetselarij.nl/moedenvolharding

Landelijke website:

www.dagvandevrijmetselarij.nl

en

www.vrijmetselarij.nl

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Dhr. F. Zinsmeester, 0599-234888, fred.zinsmeester@home.nl