Text/HTML

Minimaliseren
Ontdek het mysterie van de vrijmetselarij

De vrijmetselaarsloge Moed en Volharding te Assen organiseert op donderdag 16 mei a.s. een informatieavond over wat vrijmetselarij is. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in het logegebouw aan de Esstraat 43a te Assen.

De zoektocht naar de zin van het bestaan en naar de plaats die de mens daarin inneemt, is van alle tijden. Het mysterie van leven en dood, van goed en kwaad en van licht en duisternis, blijft steeds weer vragen oproepen die met regels en dogma’s niet afdoende zijn te beantwoorden.
De vrijmetselarij is de bewust zoekende mens behulpzaam bij zijn ontdekkingsreis naar zin en betekenis, zowel in relatie tot zichzelf als tot de wereld om hem heen.

Tweeënhalve eeuw is de orde van vrijmetselaren nu in Nederland en het is niet waarschijnlijk dat de waas van geheimzinnigheid ooit helemaal zal verdwijnen. Een loge van vrijmetselaren is nu eenmaal een vereniging met een besloten karakter, waarbij het lidmaatschap wordt verkregen door inwijding. Voor degene die zo’n inwijding niet persoonlijk heeft ervaren zullen er per definitie geheimen blijven.

Maar wie geïnteresseerd is kan op donderdag 16 mei a.s. een stukje op weg geholpen worden tijdens de informatieavond.

Lees HIER het bericht in het Dagblad van het Noorden