Text/HTML

Minimaliseren

Assen - Voor veel buitenstaanders is de Vrijmetselarij een mysterieuze vereniging. De Asser “loge” Moed en Volharding wil een tip van de sluier oplichten en organiseert op donderdag 16 mei een informatieavond.


De bijeenkomst start om 20.00 uur in het eigen gebouw aan de Esstraat 43a. Opgave is niet nodig. Hoewel de Asser afdeling geen gemengde vereniging is, zijn vrouwen ook welkom. Een vertegenwoordigster van de Groninger Orde van Weefsters is die avond ook aanwezig.

Maar wat is de Vrijmetselarij eigenlijk? “Ieder mens heeft vragen”, zegt Fred Zinsmeester, voorzitter van de PR-commissie van Moed en Volharding. “Bijvoorbeeld dat er toch iets meer moet zijn in dit leven. Ik kon daarvoor de antwoorden niet vinden binnen de kerk waar allemaal dogma’s leren hoe je moet leven. Maar ons hele bestaan is wel gebaseerd op 2000 jaar christelijke traditie. Dat poets je niet zomaar weg. Voor mij kan de Vrijmetselarij een aanvulling zijn op geloof en levensopvatting.“

Zijn “broeder” Piet Hoogstra, de redenaar van de loge en daarmee verantwoordelijk voor de invulling van de wekelijkse bijeenkomsten: “De Vrijmetselarij kent geen dogma’s. Ieder lid heeft zijn eigen insteek. Mijn motto is: verbeter de wereld en begin bij jezelf. Symbolisch bouwen de Vrijmetselaars aan een samenleving waarin met respect met elkaar wordt omgegaan. Ieder doet dat op zijn eigen manier. In de symbolen en ritualen van de Vrijmetselarij zit een kennis verborgen die steeds wordt overgedragen. Die kennis geeft je inzicht in het leven.”

Zinsmeester voegt daar nog aan toe: “We scheppen met de symbolen en rituelen de voorwaarden waarbinnen een individu zich kan ontwikkelen. Daardoor leert die zichzelf kennen en zijn plaats in de wereld zonder daarvoor verantwoording af te hoeven leggen aan anderen.”

De Vrijmetselarij is een inwijdingsbroederschap. Alvorens tot inwijding over te gaan voert een Commissie van Onderzoek  gesprekken met elk potentieel lid over de wederzijdse verwachtingen. De nieuwe broeder werkt aan zichzelf om een beter mens te worden en doorloopt daarvoor binnen de hiërarchie van de Vrijmetselarij drie graden (stappen): van leerling en gezel tot meester. In de werkplaats of tempel worden de ceremonies van de loge  uitgevoerd.

Elke dinsdagavond organiseert Moed en Volharding een bijeenkomst met een lezing (bouwstuk) van een eigen lid of iemand van buiten de vereniging in wat de leden de voorhof noemen.

Bron: Drenthe Journaal
Foto: Piet Hoogstra (l) en Fred Zinsmeester (r) . - René Legerstee