Giften en contributies

Minimaliseren
Van giften die u doet aan goede doelen of instellingen kunt van de belastingdienst een deel ANBI_logoterugkrijgen. Giften zijn meestal fiscaal aftrekbaar.

Hoeveel belasting u terug krijgt, is afhankelijk van verschillende criteria. Hoe geeft u? Eenmalig of gedurende meerdere jaren, vastgelegd bij de notaris of (sinds 2014) onderhands? En als u een BV als eigen zaak heeft kunt u de gift ook vanuit uw BV doen.

Daarnaast worden er, om voor fiscale aftrek van uw giften in aanmerking te komen, eisen gesteld aan het goede doel of de instelling waaraan u geeft.

Giften

Een gift is pas een gift als u er niets voor terug krijgt. Een lot, boek, kalender of kerstkaarten kopen bij een goed doel is dan ook geen gift.

U moet altijd schriftelijk kunnen aantonen dat u de gift gedaan heeft. Dit kan met een kwitantie, maar ook met een bankafschrift.

Maakt u kosten voor een goed doel zonder dat deze vergoed worden, dan kunt u deze vaak ook als gift aftrekken van de belasting. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Eenmalige giften

Als u eenmalig een gift doet aan een goed doel of goedgekeurde instelling (ANBI, zie verderop), is deze aftrekbaar in box 1. U kunt de overheid daardoor (flink) laten meebetalen aan uw gift.

Er geldt voor eenmalige giften een minimum drempel en een maximum als plafond. Uw giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen.

Het verzamelinkomen is een fiscaal begrip voor uw ‘totale inkomen’ in een jaar: het inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit vermogen (box 3).
Voor veel mensen is een goede schatting van het verzamelinkomen: het bruto jaarinkomen met daarbij opgeteld: 4% van het vermogen in box 3 (min de vrijstelling) met, als men een eigen woning heeft, hierop in mindering gebracht: de hypotheekaftrek met aftrek van het eigenwoningforfait. Ofwel:

Verzamelinkomen = jaarinkomen + 4% x (box 3 – vrijstelling) – (hypotheekaftrek – eigenwoningforfait).

Voor fiscale partners geldt de som van hun verzamelinkomens. Het aftrekbare bedrag mag vrij verdeeld worden over de partners. U kunt uw giften dus aftrekken bij het hoogste inkomen.

Bereken zelf in hoeverre uw gift aftrekbaar is.

 

Periodieke giften
Lees verder

Bron: http://www.berekenhet.nl/giften/giften-goede-doelen-aftrekbaar.html