Dag van de Vrijmetselarij 2013

Minimaliseren

 Vrijmetselaren: wat doen ze nou eigenlijk en merken wij daar wat van?
‘DAG VAN DE VRIJMETSELARIJ’ OP ZATERDAG 14 SEPTEMBER

Vrijmetselaren wat zijn dat eigenlijk ? En wat merk je van ze in het dagelijks leven? Gebruiken de leden ervan hun vrijmetselaarsschap buiten de Logedeuren? Er bestaan veel verhalen over de broederschap, maar die blijft toch voor veel mensen de grote onbekende. Al sinds een aantal jaren wil de landelijke vrijmetselarij daarom meer openheid geven over haar activiteiten. Op zaterdag 14 september tijdens de ‘Dag van de Vrijmetselarij’ zullen alle loges in Nederland de deuren openen voor het grote publiek. Voor geïnteresseerden een unieke kans om de vrijmetselarij te leren kennen en antwoord te krijgen op vrijwel alle vragen. In Assen is er open huis bij Loge “ Moed en Volharding”, gevestigd in de Esstraat 43a, van 10.30 tot 16.00 uur.

Vrijmetselarij kent vele tradities, maar is ook hedendaags. Als niet-leden iets weten van de broederschap, dan gaat het meestal om de tradities, de rituelen en de symbolen, zoals passer en winkelhaak. Toch komen vrijmetselaren meestal niet in een ritueel bij elkaar, maar tijdens ‘comparities’, avonden met inhoud. Er worden dan korte lezingen gehouden, ‘bouwstukken’ noemen de leden dat, waarover een gedachtewisseling volgt. Discussies over politiek of geloof worden daarbij gemeden, maar dat betekent niet dat maatschappelijke onderwerpen taboe zijn. Zieltjes winnen voor standpunten is niet aan de orde. Vrijmetselaren leggen hun meningen naast elkaar en stellen die niet tegenover elkaar.

In de vrijmetselarij gaat het om geestelijke verdieping. Hierdoor leert iemand zichzelf beter kennen, waardoor hij/zij zich constructief kan inzetten voor een betere samenleving. ‘Verbeter de wereld; begin bij jezelf’, zou als adagium kunnen gelden. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.

De weg naar het betere in jezelf is voor vrijmetselaren de symbolische weg naar het licht. Vrijmetselaren geloven ieder op ‘eigen wijze' dat er meer is tussen hemel en aarde dat de mensheid beweegt, een zogenoemd ‘hoog beginsel’. Iedere vrijmetselaar staat het daarbij vrij dit naar eigen inzicht verder in te vullen. De één gelooft in een god, de ander in samenhangende natuurkrachten en de volgende in het hogere in zichzelf of in zijn geweten. Weer een ander is Boeddhist.
Vrijmetselarij is dus geen geloof, maar de broederschap is wel levensbeschouwelijk.

Informatie:
Datum en tijden: zaterdag 14 september, van 10.30 tot 16.00 uur.
Lokale website:  www.vrijmetselarij.nl/moedenvolharding
Landelijke website: www.dagvandevrijmetselarij.nl en www.vrijmetselarij.nl

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
Dhr. F. Zinsmeester, 0599-234888, fred.zinsmeester@home.nl

Voor vrouwen: Orde van de Weefsters, Groningen
Loge  Fons Vitae

Lees verder

 

Interview Radio Assen
In verband met de Dag van de Vrijmetselarij wordt onze voorlichter, Fred Zinsmeester donderdag 5 september geïnterviewd door Muriëlle Esveld van Radio Assen.
De uitzending vindt plaats op zaterdag 7 september van 09:00 - 10:00 uur en op dinsdag 10 september van 21:00 -22:00 uur en is ook te beluisteren via:  RTVAssen.com
Of via uitzending gemist: http://213.127.130.218/uitzending/2013/
Of download het mp3 bestand (83,6 Mb) Klein Spiritus


U kunt het themanummer van de "Vrijmetselarij" van 2012 downloaden door te klikken op de bovenstaande afbeelding van het themanummer (4,2 Mb pdf)