Periodieke giften

Minimaliseren

Periodieke giften

ANBI_logoAls u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan een goed doel of instelling, kunt u dat ook doen middels een periodieke gift. U legt dan bij de notaris in een akte, of sinds 2014 in een onderhandse akte van schenking, vast dat u jaarlijks een gift doet.

Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is dus totaal aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’.

Als u periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift.

Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn door de drempel van 1%.

De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn:

  • De gift is vastgelegd bij een notaris, of sinds 2014 met een onderhandse akte van schenking. Het goede doel regelt dit meestal graag voor u.
  • U moet de gift minimaal 1 maal per jaar gedurende minimaal 5 jaar doen. Vaker en langer mag ook.
  • De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.

Nog een voordeel van een periodieke gift is dat u ook kunt geven aan een vereniging die geen ANBI is. Maar pas op: er worden dan wel een aantal voorwaarden gesteld aan de vereniging.

U kunt zelf de belastingaftrek berekenen voor periodieke giften.

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

Algemeen Nut Beogende Instellingen, afgekort ANBI, zijn instellingen die op een of andere manier bijdragen aan het algemeen nut. Denk hierbij aan: charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen en kerken of levensbeschouwende instellingen.

Een ANBI moet gevestigd zijn in de EU, de (voormalige) Nederlandse Antillen of Aruba.

De belastingdienst bepaalt welke instellingen het stempel ‘ANBI’ krijgen. U kunt bij de belastingdienst opzoeken of de instelling waaraan u wilt geven, een ANBI is. Kunt u de instelling daar niet vinden, ga dan bij de instelling zelf na of ze ANBI zijn, soms zijn ze namelijk onder een andere naam of als groep geregistreerd bij de belastingdienst.

Bron: http://www.berekenhet.nl/giften/giften-goede-doelen-aftrekbaar.html