Enter Title

Minimaliseren

Burgemeester Van As bedankt voorzitter Hoeksema voor het waardige cadeau, de burgerij aangeboden.
Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de vrijmetselaarsloge “Moed en Volharding” Assen, werd burgemeester mevr. D.van As-Kleijwegt vanmiddag door mr. D. Hoeksema, voorzitter van de loge, een muur aangeboden.
Tevens ontving zij het jubileumboek met daarin de geschiedenis van de Asser loge, dat in het kader van het jubileum is verschenen.

De muur, ontworpen door ir. P.C. (Bob) Groen, lid van de loge en voorzitter van de jubileumcommissie, is geplaatst achter het oorlogsmonument nabij De Smelt op het Stadsbroek.

De vrijmetselaarsloge is een van de oudste verenigingen in Assen. Het bestuur van de jubilerende organisatie vond dat het de Asser gemeen-schap vanwege het jubileum een passend cadeau moest aanbieden.

Burgemeester Van As toonde zich verheugd over het initiatief van de loge en zei de muur namens de burgerij graag te aanvaarden.

Bron: Asser Journaal, 25-04-2003