Dag van de vrijmetselarij - zondag 8 september 2018

De jaarlijkse 'dag van de vrijmetselarij' valt de laatste tijd samen met open monumentendag. We hebben gekozen om het gebouw centraal te laten staan. Voor meer informatie over de vrijmetselarij kunt u contact met ons opnemen of een avond voor belangstellenden bezoeken.


Vrijmetselaren: wat doen ze nou eigenlijk en merken wij daar wat van?

ROTTERDAM - Vrijmetselaren wat zijn dat eigenlijk ? En wat merk je van ze in het dagelijks leven? Gebruiken de leden ervan hun vrijmetselaarsschap buiten de Logedeuren? Er bestaan veel verhalen over de broederschap, maar die blijft toch voor veel mensen de grote onbekende. Al sinds een aantal jaren wil de landelijke vrijmetselarij daarom meer openheid geven over haar activiteiten. Tijdens de ‘Dag van de Vrijmetselarij’ zullen een groot aantal loges in Nederland de deuren openen voor het grote publiek. Voor geïnteresseerden een unieke kans om de vrijmetselarij te leren kennen en antwoord te krijgen op vrijwel alle vragen. In Rotterdam kan met verschillende loges kennisgemaakt worden. Zij houden open huis in hun gezamenlijke logegebouw Podium O950, gevestigd aan de Oostmaaslaan 950. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Vragen over de zin van leven en dood zijn van alle tijden en elke tijd kent daarin haar eigen vragen. Het stellen van vragen is een goed begin, maar wat doe je met de verkregen inzichten, waarom en waartoe? Vrijmetselaren beperken zich liever niet tot het stellen van vragen, maar proberen daarin ook een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Op deze dag van de vrijmetselarij wordt ingegaan op wat vrijmetselarij vandaag de dag kan zijn. Verbazingwekkend is hoe de uitgangspunten ten tijde van het ontstaan van de moderne vrijmetselarij (1717) naadloos aansluiten bij de huidige vragen van zin , zingeving en menselijkheid.


 

Meer over de vrijmetselarij

 Vrijmetselarij kent vele tradities, maar is ook hedendaags. Als niet-leden iets weten van de broederschap, dan gaat het meestal om de tradities, de rituelen en de symbolen, zoals passer en winkelhaak. Toch komen vrijmetselaren meestal niet in een ritueel bij elkaar, maar tijdens ‘comparities’, avonden met inhoud. Er worden dan korte lezingen gehouden, ‘bouwstukken’ noemen de leden dat, waarover een gedachtewisseling volgt. Discussies over politiek of geloof worden daarbij gemeden, maar dat betekent niet dat maatschappelijke onderwerpen taboe zijn. Het gaat er vrijmetselaren niet om, om de ander te overtuigen. Ze proberen juist inzicht te verkrijgen uit de verschillen en leggen hun meningen naast elkaar in plaats van tegenover elkaar.

In de vrijmetselarij gaat het om geestelijke verdieping. Hierdoor leert iemand zichzelf beter kennen, waardoor hij/zij zich constructief kan inzetten voor een betere samenleving. ‘Verbeter de wereld; begin bij jezelf’, zou als adagium kunnen gelden. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.

 Transitie - overgang - is een kernbegrip in de vrijmetselarij. De weg naar het betere in jezelf is voor vrijmetselaren de symbolische weg naar het licht. Vrijmetselaren geloven ieder op ‘eigen wijze' dat er meer is tussen hemel en aarde dat de mensheid beweegt, een zogenoemd ‘hoog beginsel’. Iedere vrijmetselaar staat het daarbij vrij dit naar eigen inzicht verder in te vullen. De één gelooft in een god, de ander in samenhangende natuurkrachten en de volgende in het hogere in zichzelf of in zijn geweten. Weer een ander is Boeddhist. Vrijmetselarij is dus geen geloof, maar de broederschap is wel levensbeschouwelijk.