wat is vrijmetselarij...?

De vrijmetselarij is een stroming die streeft naar verdieping van inzicht op geestelijk en zedelijk gebied.

Zij gaat daarbij uit van het bestaan van een geestelijke werkelijkheid achter het waarneembare, of, zo u wenst, een ordenend beginsel. Vrijmetselaren spreken in dat verband van “de Opperbouwmeester des Heelals”.

De vrijmetselarij creëert ruimte voor het denken en geloven van het individu binnen de context van bijvoorbeeld het bovengenoemde, om daar als individu invulling aan te geven.

De vrijmetselarij kent daarbij geen dogma’s (godsdienstige geboden).

Iedere Vrijmetselaar zal bovenstaande omschrijving wel herkennen maar door zijn individuele beleving anders omschreven willen zien.

Zie ook deze presentatie op youtube, waarin middels korte kenmerken de waarde van de Vrijmetselarij wordt uitgelegd door verschillende individuen, zowel vrijmetselaren, als niet-vrijmetselaren.