Stammen vrijmetselaren af van de Tempeliers?

Nee, waarschijnlijk niet, hoewel er geen enkel deugdelijk bewijs is voor het één noch voor het ander.

Historici kunnen over de herkomst van de vrijmetselarij geen eensluidend antwoord geven. Wetenschappelijk bewijs daarvoor ontbreekt. Een van de vervolggraden kent een graad, met de naam "Knight Templars", maar er is geen enkele aanwijzing dat deze graad voortkomt uit de orde van de Tempeliers.

De laatste jaren is er een stroom van publicaties gekomen die doen suggereren dat de Vrijmetselarij een historie zou hebben tot ver voor onze jaartelling. Ook de boeken van Dan Brown wijzen in die richting. Maar het zijn allemaal leuke romans en helaas geen wetenschappelijk bewijs.

Tot ongeveer 1700 is er een bewijsbare historische lijn aan te tonen. Formeel is de orde in Londen opgericht in 1717. Daarvoor wordt het speculatief. Dat onderdelen van de ritualen afkomstig zijn van de kathedralenbouwers lijkt echter wel zeer aannemelijk. Maar dat brengt ons niet verder dan ongeveer 1400.