Zijn de ritualen geheim?

Nee, hoewel ze door de Orde niet publiek gemaakt worden, zijn de ritualen wel voor het publiek toegankelijk.
In iedere goede bibliotheek is de tekst te verkrijgen.
De ritualen worden niet vrijgegeven aan aspirant leden om het verrassingseffect van de ceremonie van de inwijding, de aanname, geen geweld aan te doen.