Door de keuze "Wie en wat is de Loge Acacia" kunt u op verschillende vragen over zaken die Acacia in het bijzonder betreffen antwoorden krijgen.


Vragen als:
    •  Wat zijn kenmerken van de Loge Acacia?
    •  Hoe verloopt een gewone avond?
    •  Iets meer over de leden van de loge.
    •  Zijn er kledingvoorschriften en wat is gebruikelijk?
    •  Hoe kenmerkt de sfeer zich in de loge?
    •  Hoe is het bestuur van de Loge Acacia samengesteld?