Wat is toch dat geheim van de vrijmetselarij?

Maçonnieke bijeenkomsten kunnen alleen door vrijmetselaren worden bijgewoond. Dat is geen geheimzinnigdoenerij, maar het duidt wel op beslotenheid.

Buitenstaanders zouden de diepe betekenis van het geheel van rituele en symbolische handelingen tijdens zulke plechtigheden vrijwel zeker ontgaan.
Alleen de vrijmetselaar, die zich in dat geheel betrokken weet, er steeds weer nieuwe facetten aan ontdekt en nieuwe waarden aan toevoegt, is tot het waarlijk beleven daarvan in staat.
Die specifieke beleving zou men "het geheim van de vrijmetselarij" kunnen noemen.
Maar ook de broederschap, het gezamenlijk ondergaan van ritualen en symbolen en de sfeer van vertrouwelijkheid tussen mannen, die elkaar anders nooit zouden hebben ontmoet, zouden onder dat geheim kunnen worden gerangschikt.

Overigens zijn de Orde en de onder haar ressorterende loges verenigingen zoals vele andere, met goedgekeurde statuten, die voor iedereen bij de Kamer van Koophandel ter inzage liggen.