Welke functie vervult muziek in de open loge, het samenzijn en het arbeiden in de Tempel?

 

Vanuit de oudheid is er altijd behoefte geweest aan muziek tijdens bepaalde plechtigheden (riten). Dit kunnen zang en dans zijn, maar ook instrumentale muziek of beide.
Vooral bij belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven, zoals geboorte, volwassenwording, huwelijk, de oogst, de jacht en de oorlog.
Dikwijls werd zij geacht van goddelijke oorsprong te zijn en werden er magische krachten aan ontleend.

Wat bij de vrijmetselarij nog geldt is, dat muziek een integrerend deel van de rites behoort te zijn.

Zij vervult een begeleidende en ondersteunende functie.