Het verloop van een gewone avond: een "comparitie"

 

Een gewone avond begint net als bij elke andere vereniging: de vergadering wordt geopend, leden die zich hebben afgemeld worden genoteerd, ingekomen stukken worden voorgedragen, notulen van een voorgaande avond worden doorgenomen, etc..

Daarna nodigt de 'voorzittend meester' (de voorzitter van de loge) de spreker van de avond uit om zijn 'bouwstuk op te leveren'. (De term 'bouwstuk' heeft betrekking op de Bouwsymboliek die o.a. in de Vrijmetselarij wordt toegepast). 

Het op te leveren bouwstuk staat die avond centraal. Een bouwstuk is een voordracht die wordt gegeven door een van de eigen leden over een onderwerp dat hem interesseert. Het is een persoonlijke uiteenzetting van gedachten en/of gegevens, dikwijls verwant aan de Vrijmetselarij, haar gedachtegoed of maçonnieke symbolieken en heeft alle ruimte voor interpretatie. 
Na het bouwstuk volgt de pauze. Dan collecteert de thesaurier (penningmeester) voor het goede doel. (Bij de algemene ledenvergadering wordt besloten naar welk(e) doel(en) het geld wordt overgemaakt)

Na deze pauze volgt de gedachtewisseling over het opgeleverde bouwstuk. Het woord comparitie slaat op deze werkwijze. Er is geen discussie van "wel of niet waar". Er worden meningen, visies, inzichten naast elkaar gehouden en vergeleken. Het Franse werkwoord 'comparer' zou hier aan ten grondslag liggen.
Dit onderdeel wordt als prettig ervaren omdat het zojuist besproken onderwerp vanuit diverse vragen en visies opnieuw kan worden besproken en/of worden toegelicht. De opgedane kennis op deze avonden wordt gezien als een persoonlijke verrijking van iemands leven. Zowel de steller van het bouwstuk als de broeders die mee doen aan de gedachtewisseling levert zo'n avond verruiming van inzicht en kennis over het behandelde onderwerp op.

Daarna wordt de rondvraag gesteld en wordt de vergadering meestal rond 22.15 uur gesloten, waarna er gelegenheid is om nog wat na te praten aan de bar.