Wat is een Loge?

In het Engeland van de Middeleeuwen leefden en werkten de bouwlieden van kathedralen e.d. in bouwhutten, “lodges”. Ons woord “loges” herinnert daaraan.

Een loge is een gewone, zelfstandige vereniging van vrijmetselaren. Loge wordt ook de plaats genoemd, waar de vrijmetselaren elkaar wekelijks, tweewekelijks en in sommige loges soms maandelijks ontmoeten.

Die ontmoetingen, ook wel "comparities" genaamd, hebben het karakter van vergaderingen.
Daar worden naast huishoudelijke zaken maçonnieke onderwerpen behandeld. Ook wel algemeen maatschappelijke, maar steeds onder de strikte voorwaarde, dat daarvan geen polariserende invloed uitgaat.

Daarnaast zijn er zogenoemde "Open Loges", dat zijn maçonnieke plechtigheden, bijvoorbeeld, wanneer een nieuw lid in de loge wordt aangenomen, dan wel aan iemand die al lid is, de graad van gezel of meester wordt verleend. "Open Loges" worden in de Werkplaats of Tempel uitgevoerd, waarbij alle aanwezigen in rok of smoking gekleed zijn.