Wie zijn er zoal vrijmetselaar?

Bij aanmelding voor het lidmaatschap spelen maatschappelijke achtergrond, levens- en wereldbeschouwelijke opvattingen géén rol.

Van groot belang is dat men belangstelling heeft voor geestelijke en zedelijke vraagstukken en ontvankelijk is voor symbolen en ritualen.
Men moet open staan voor meningen van anderen en bereid zijn om daarvan te leren.

Wie er extreme (religieuze of politieke) opvattingen op nahoudt, zal zich in de vrijmetselarij niet thuis voelen.