Hoe zit dat nu met die 'illuminati'?

 

Hoe zit dat nu met de "illuminati"?

De "Orde der illuminati te Bavaria" werd opgericht op 1 mei 1776 door professor Adam Weishaupt, geboren in 1748 in Ingolstadt en opgevoed door de jezuïeten.

Hij is af te schilderen als een van de meest grondige samenzweerders die ooit hebben bestaan. Er is geen enkele band tussen zijn beweging en de vrijmetselarij: toen niet en nu niet. Wel heeft de oprichter vele symbolen die wij in de vrijmetselarij kennen "geleend" en binnen zijn orde een andere plaats gegeven. De "Orde der illuminati" heeft altijd als een der grote tegenhangers gegolden van de katholieke kerk, waardoor de katholieke kerk deze orde steeds heeft vervolgd.
"Illuminati" stond voor "wetenschap"; er waren dan ook grote namen aan verbonden: Galilei, Bernini (bouwer van beeldengroepen in Rome) en vele anderen.
Er wordt wel gesteld, dat het einddoel van de"Illuminati" is om vooral via spionage, indoctrinatie, afpersing, omkoperij, bedreiging en beïnvloeding der openbare mening, democratische regeringen en godsdiensten omver te werpen om dan in de chaos die zou volgen een nieuwe orde te vestigen. Hun doelstelling is dus een wereldregering te vestigen.

De illuminati zijn geen geschiedenis: ze schijnen nog actief te zijn (wordt beweerd??).