Iets over de leden

De leden van Acacia komen uit de regio Groot-Rotterdam (Westvoorne, Barendrecht, Gouda, Dordrecht, Maasdam, Naaldwijk, e.d.) en ook daarbuiten (Den Haag, Wassenaar, Burgh Haamstede, e.d.).

Met circa 40 leden behoort Acacia tot (één van) de grotere loge(s) in de regio Rotterdam.

De achtergrond van de leden is zeer verschillend. Er zijn onder hen advocaten, loodsen, (rijks)ambtenaren, docenten, muzikanten, notarissen, medici, directieleden, zelfstandig ondernemers, ICT-ers, mannen uit de verzorgende sector, etc. De jongste broeders zijn begin dertig.
Uiteraard is onder de broeders een groot gedeelte gepensioneerd. Immers velen zijn al meer dan 40 jaren lid.

Onder de leden zijn ook broeders die fysiek niet meer in staat zijn om langs te komen, bijvoorbeeld door ziekte. Met deze broeders wordt regelmatig contact onderhouden en getracht wordt hen zoveel mogelijk te betrekken bij de comparities die elke dinsdag wordt gehouden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het opnemen van de bouwstukken op cassettes die door de zieke broeders thuis kunnen worden afgeluisterd.

Elk lid gelooft in een "Opperbouwmeester des Heelals", zijn eigen bovennatuurlijke macht of bron van ontstaan. Onder de leden zijn broeders met verschillende geloofsovertuigingen (christen, moslim, jood, hindoe, agnost, e.d.). Het geloven in een Opperwezen is iets kenmerkends voor de vrijmetselarij, ongeacht hoe eenieder dit wenst te duiden (God, Allah, Shiva, Boeddha, of welke benaming dan ook).