Hoe word je lid en hoe lang duurt dat?

Minimaliseren

 

Vooropgesteld moet worden dat dat voor iedereen verschillend is. Immers de loge zal niemand opjagen om tot de orde toe te treden. Het tempo wordt dus in hoofdzaak bepaald door de geïnteresseerde zelf. De loge kan het gehele process ook wel vertragen, bijvoorbeeld als er veel kandidaten zijn en daardoor de kansen om nieuwe leden in te wijden beperkt zijn. Het gehele aanloopproces kan 4 tot 8 maanden duren. 

Door welke stappen gaat een kandidaat voordat hij ingewijd kan worden

  • De kandidaat moet de duidelijke wens hebben om lid te worden.

  • Er vinden twee gesprekken met een vrijmetselaar met de kandidaat plaats  Eén gesprek dient in aanwezigheid van zijn partner plaats te vinden.

  • Er vindt een gesprek plaats met de Voorzittend Meester van de loge.

  • De kandidaat meldt zich officieel aan.

  • Zijn naam komt op de landelijke kandidatenlijst.

  • De kandidaat dient een ingevulde vragenlijst en een levensbeschrijving in.

  • De kandidaat komt voor de commissie van onderzoek.

  • De Meestervergadering van de Loge besluit of de kandidaat ingewijd kan worden.

  • Het bestuur van de Nederlandse Orde gaat wel of niet akkoord met de voordracht.

  • De kandidaat ontvangt een uitnodigingsbrief met daarin de datum waarop hij tot leerling wordt ingewijd in een 'open loge'.

​Let wel: gedurende het hele proces, dat tot doel heeft elkaar beter te leren kennen, is er de gelegenheid om het kandidaatschap in te trekken. Immers, als u of wij gaandeweg ontdekken dat de vrijmetselarij niet antwoord geeft op uw vragen dan kunnen we dit maar beter tijdig aangeven. Dit komt voor, maar gelukkig niet vaak. Gebruikelijker is dat door het aantal gesprekken en de periode die het in beslag neemt, we over en weer inzien dat het lidmaatschap tot verrijking kan leiden van zowel u als kandidaat lid als voor ons als loge.