Wat betekenen de 'passer en winkelhaak', die ik vaak zie?

Dit is het logo van de vrijmetselarij.

Hierbij kan de passer duiden op het uitstralende geestelijke licht, dat wordt opgevangen door de winkelhaak, in dit verband het stoffelijke aspect.
Maar ze kennen ook andere betekenissen, interpretaties.