Samenvattend

 

 

  • Jaarcontributie ......................  € 450,00  per jaar
  • Diners...................................   € 160,00  per jaar (indicatie)
  • Entreekosten  .......................  € 200,00  (eenmalig)
  • Kleding..........................Circa  € 200,00  (eenmalig)
  • Kleine giften/collectes...Circa   €  50,00 (bij de comparities en geheel naar eigen keuze)
  • Totaal.................................  .  € 610,00 jaarlijks én € 200,00 of ca. € 450,00  (éénmalig). Dit laatste als u ook nog een pak moet kopen.