Zijn de ledenlijsten van loges geheim?

Nee op zich niet, maar we maken ze ook weer niet publiek.

De ledenlijsten zijn net als bij iedere vereniging niet geheim, maar geen enkele vereniging zal zonder een daarvoor geldige reden de ledenlijsten publiceren.

Ook bij "gewone" verenigingen vinden vele leden het niet nodig of prettig om met hun adres in een publieke ledenlijst te staan.

Zeker bij de vrijmetselarij, waarvan de leden in het verleden door diverse instanties zijn vervolgd (de Nazi's in 1940-1945, in het tijdperk van Stalin, sommige kerkgenootschappen, etc.).

In sommige landen is dit helaas nog zo, daarom is er weinig enthousiasme om de ledenlijst publiek te maken.