Hoe is de Loge Acacia georganiseerd?

 

De Loge Acacia wordt als vereniging bestuurd (voorzitter, secretaris, penningmeester).

Daarnaast zijn er leden die "maçonnieke" functies vervullen (voorzittend meester, eerste en tweede opziener, redenaar, gedeputeerd meester). De andere leden van de loge zijn ofwel Leerling, dan wel Gezel of Meester. 
De opzieners zijn als een soort ondervoorzitter te bezien, ieder voor een deel van de loge.

Een goede gewoonte in Acacia is dat de gedeputeerd meester óf de vorige óf komende voorzittend meester is. Dit komt de continuiteit van de Loge ten goede. De voorzittend meester is twee jaar in functie.
De redenaar wordt wel als ´het geweten van de loge´ in maçonnieke zin gezien.

Bij de Algemene Ledenvergadering worden deze en andere functies voorgesteld en toe besloten.

Voor meer informatie over de organisatie van de Loge Acacia zie in het 'hoofdmenu' onder "Organisatie".