Is de opvoering van een rituaal te vergelijken met een kerkdienst?

Neen, het rituaal creëert een sfeer waar het individu tot overpeinzen wordt uitgenodigd.

Wat hij daarbij denkt is geheel vrij.

De plechtige ceremonie in de loge biedt een moment van bezinning en inkeer, maar is geen onderdeel van het overbrengen van een leer.
Het in een open loge opvoeren van een vrijmetselaarsrituaal is geen eredienst, c.q. godsdienst; er wordt geen hogere macht aanbeden.