Waarom kunnen alleen mannen lid worden?

 

Het lidmaatschap van de 'Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden' staat alleen open voor mannen vanaf 21 jaar.

Dat is in feite traditioneel bepaald: destijds kenden de ambachtelijke loges alleen mannelijke arbeiders en de symbolische loges hebben die lijn doorgetrokken.

Veel Vrijmetselaren zijn van mening dat als vrouwen tot de 'arbeid' worden toegelaten er iets van de specifieke sfeer in de loge verloren zal gaan.
Door toetreding van vrouwen tot de orde zou er wat van de openheid naar elkaar verloren kunnen gaan en zou stereotiep 'mannelijk' gedrag versterkt kunnen worden. Dat is niet als discriminerend ten opzichte van de vrouw bedoeld.

Van een kandidaat-lid wordt verwacht dat zijn partner vooraf met zijn toetreding instemt.

Er zijn voor vrouwen vergelijkbare organisaties. Zij kunnen terecht bij de gemengde orde "Le Droit Humain" of de alleen voor vrouwen openstaande orde "Vita Feminea Textura". Deze laatste orde wordt ook wel de orde van de "Weefsters" genoemd. Beide ordes hebben in hun manier van werken veel overeenkomst met de masculiene vrijmetselarij, maar de sfeer is, zoals te verwachten, wel verschillend.

Bij diverse gelegenheden wordt de vrouw of partner bij het logeleven betrokken. In hoeverre zij in zijn ontwikkeling als vrijmetselaar kan delen, zal geheel van hem afhangen.