Wanneer komt de loge Acacia bijeen?

Op iedere dinsdagavond om 20.00 uur precies met uitzondering van de rituele avonden in de Tempel of Werkplaats ("Open Loge"). Dan wordt om 19.30 uur begonnen om niet al te laat te eindigen.
Iedere maand kent een min of meer vaste indeling.
Zo is de derde dinsdag van de maand de avond dat een "Open Loge" gehouden kan worden. Een "Open Loge" is een rituele bijeenkomst. Bijvoorbeeld om nieuwe broeders in te wijden als Leerling of te bevorderen tot Gezel of tot Meester te verheffen. Maar ook worden Zomer St. Jan en Winter St. Jan in "Open Loges" gevierd.

Eens in het kwartaal is er een avond met de dames/partners van de leden (broeders). In de praktijk komt dat neer op twee à driemaal per jaar.

In de grote vakantie komt de loge niet bijeen. Dit houdt in dat juli en augustus ook maçonniek vakantiemaanden zijn. Zo zou je ook van een (korte) 'Kerstvakantie' kunnen spreken.

De meeste logeactiviteiten zijn voor 22.30 uur afgelopen. Vele broeders geven dan echter nog de voorkeur aan een 'kort' verblijf aan de bar (de zevende graad).
In geval van een z.g. 'Open Loge' met een broedermaal na afloop wordt het altijd later. Afhankelijk van de stemming kan het dan wel degelijk rond twaalven worden.