De kosten voor de diverse diners

De loge kent diverse dagen waarbij een zogeheten 'broedermaal' ter afsluiting van de avond wordt gehouden. Meestal is dit aansluitend op 'in forma avonden' na het opvoeren van het rituaal in de tempel, de z.g. 'Open Loge'. Ook op de avonden met de dames/partners wordt door de catering prima verzorgd.

Dit (doorgaans) driegangendiner wordt door de servant bereid.
De bijdrage per diner bedraagt rond de € 25,00 (inclusief wijn, drank). E.e.a. is afhankelijk van hoe uitgebreid de maaltijd voor de avond is voorzien. Soms houden we het op een 'broodjes' maaltijd, in andere gevallen een driegangen diner.

De avond met de dames/partners varieert: Er is het Sylvester in januari en dat wordt uitgebreid gevierd en kost circa 35 euro per persoon. De overige avonden met de dames/partners komen veelal uit  de begroting en dan beperken de kosten zich tot de genuttigde drankjes. Noot: de avond met de dames/partners komt voor op de 5e dinsdag van de maand (zo'n 1 a 2 keer per jaar) en heeft tot doel om onze partners een leuke avond te geven als dank voor het feit dat hun mannen het hele jaar door op dinsdagavond de gelegenheid geven om naar de loge te komen. 

Gasten van de Loge worden uiteraard 'vij gehouden'. De frequentie van diners wisselt, maar komt gemiddeld neer op 10 keer per jaar. Er wordt per keer rekening gehouden met speciale eetwensen en er wordt aandacht gegeven aan seizoensgerelateerde ingrediënten.