Het laatste nieuws

Januari 2024
Op 23 januari 2024 organiseren we weer onze jaarlijks 'avond voor belangstellenden'. 
Deze avond is bedoeld voor hen die geïnteresseerd zijn in het ontstaan en bestaan van de vrijmetselarij. Ook zij die bezig zijn met vragen over zingeving zijn welkom om aan te horen hoe Vrijmetselarij hier mee om gaat en om met vrijmetselaars in gesprek te gaan. Vrijmetselarij is een persoonlijke beleving. Met behulp van symbolen en ritualen werkt een vrijmetselaar samen met andere vrijmetselaren aan zijn persoonlijke vorming. De gezamenlijke arbeid stimuleert de vrijmetselaar bij te dragen aan een betere samenleving.

Tijdens de open avond nemen verschillende leden u mee in wat Vrijmetselarij voor hen betekent in hun leven en in de dagelijkse praktijk. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook geven wij graag een rondleiding door ons gebouw.

Vrijmetselarij… een geheim genootschap of een bron van inspiratie. Laat u deze avond informeren en beoordeel zelf of vrijmetselarij wat voor u kan betekenen. Bent u gewoon nieuwsgierig; ook dan bent u welkom. 
De Rotterdamse loge ‘Acacia’, opgericht in 1872, is gevestigd aan de Oostmaaslaan 950 te Rotterdam.

Onze open avond vangt aan om 20:00 uur ( inloop vanaf 19:30 uur ) en zal rond 22:00 uur worden beëindigd. Toegang is gratis, de koffie staat klaar.


Zomer 2020
Helaas zijn wij door de coronamaatregelen genoodzaakt vooralsnog af te zien van fysieke bijeenkomsten. Er zijn diverse leden die qua leeftijd tot de risico doelgroep behoren en daarbij komen wij bijeen in Rotterdam, wat een 'hotspot' is. 
We hebben een goed alternatief gevonden via online ontmoeten en hebben hiermee alsnog mooie en inspirerende bijeenkomsten. 
Helaas is het nog niet mogelijk om nieuwe leden aan te nemen, daar wij een inwijdingsgenootschap zijn en dit door een fysieke bijeenkomst plaats vindt. 
We zijn wel optimistisch dat dit vanaf januari in ieder geval weer mogelijk zal zijn, desnoods met in aangepaste vorm. 

Iets anders: op de website houden we de agenda van bijeenkomsten niet meer bij. Dit komt doordat we gebruik maken van een app en het dubbel bijhouden weinig toegevoegde waarde heeft. De oude 'arbeidstafels' blijven wel online, opdat u als bezoeker een indruk kunt krijgen van de onderwerpen en thema's die de revue passeren. 

mei 2019
 
Op dinsdagavond 4 juni 2019 opent vrijmetselaarsloge ‘Acacia’ haar deuren voor publiek. Deze avond is bedoeld voor hen die geïnteresseerd zijn in het ontstaan en bestaan van de vrijmetselarij. Ook zij die bezig zijn met vragen over zingeving zijn welkom om aan te horen hoe Vrijmetselarij hier mee om gaat en om met vrijmetselaars in gesprek te gaan. Vrijmetselarij is een persoonlijke beleving. Met behulp van symbolen en ritualen werkt een vrijmetselaar samen met andere vrijmetselaren aan zijn persoonlijke vorming. De gezamenlijke arbeid stimuleert de vrijmetselaar bij te dragen aan een betere samenleving.

Tijdens de open avond nemen verschillende leden u mee in wat Vrijmetselarij voor hen betekent in hun leven en in de dagelijkse praktijk. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook geven wij graag een rondleiding door ons gebouw, waarbij we onder andere ingaan om het belang van symbolen.

Vrijmetselarij… een geheim genootschap of een bron van inspiratie? Laat u deze avond informeren en beoordeel zelf wat vrijmetselarij voor u kan betekenen.

De Rotterdamse loge ‘Acacia’, opgericht in 1872, is gevestigd aan de Oostmaaslaan 950 te Rotterdam. 

Onze open avond vangt aan om 20:00 uur ( inloop vanaf 19:30 uur ) en zal rond 21:30 uur worden beëindigd in de bar met een hapje en een drankje. Toegang is gratis, de koffie en thee staan klaar.

Vooraf graag aanmelden via secretaris.loge056@vrijmetselarij.nl

 


December 2016

Op 6 december organiseerde loge Acacia de 3e Acacialezing die tot doel heeft om de toehoorder kennis te laten maken met verhalen die vrijmetselaren zeer kunnen inspireren in hun persoonlijke levenszoektocht. Dit keer kwam dr. Jan Keij een lezing geven over de filosoof Levinas. Hieronder zijn toelichting op die avond.

U bent van harte welkom. Toegang is gratis. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur. Adres: oostmaaslaan 950 te Rotterdam. Gratis parkeren. Laat weten of u komt (en met hoeveel) via acacialezing@gmail.com. Tot dan!

 

Daar waar ik jou ben, jou geworden ben, zing ik buiten mijzelf.
                                    Antjie Krog


Levinas_in_de_praktijk.jpg  LEVINAS IN DE PRAKTIJK
  Het ware zelf en de weg naar het best mogelijke helpen

  Levinas is de filosoof die intermenselijke relaties analyseert. In die analyse constateert hij dat de relatie basaal en fundamenteel een ethische is, dat wil zeggen: ik ervaar in de relatie tot de ander allereerst en meteen dat ik verantwoordelijk ben voor die ander.
  Ik ga dat in mijn lezing aantonen, en wel om te beginnen door aan te sluiten op de alledaagse praktijk. Ik geef aan hoe alleen al het loutere feit dat iemand in mijn buurt komt, kan leiden tot een ‘automatische’ focus op die ander: ik ervaar dat in bijvoorbeeld mijn drang iets te zeggen. Die drang iets te zeggen analyseer ik inderdaad verder als een uitdrukking van mijn ‘instaan voor de ander’. Diverse voorbeelden en fraaie literaire uitspraken zullen dit bevestigen.
  Dit intermenselijke gebeuren noemt Levinas appèl: geroepen worden.
  Ik concludeer dan ook tenslotte  dat ik als mens wezenlijk ben ingesteld op verantwoordelijkheid, en dat ik waarschijnlijk een ongelukkig, dat wil zeggen onmenselijk bestaan leid, als ik die roeping negeer. Zie hier, of hoor hier, mijn spiritualiteit als mens volgens Levinas.

Ik zal mijn lezing (die doorspekt is van literaire citaten) voltooien door enige haken en ogen van de verantwoordelijkheid in de praktijk van het leven aan te geven. Genoemd wordt onder andere dat:

1.    Verantwoordelijkheid ook de zorg voor zichzelf nodig heeft
2.    Rechtvaardigheid moet worden nagestreefd, maar in de praktijk onhaalbaar is
3.    Morele beslissingen vaak moeilijk zijn, ook omdat de uitwerking van handelingen in de toekomst onzeker is.

Die problemen van de praktijk doen niets af aan het feit dat het appèl het uitgangspunt is voor de weg naar het best mogelijke helpen, privé en beroepsmatig.
Kortom, tel uit uw winst: via de lezing komt u achter uw ware zelf, en bovendien krijgt u zicht op zo humaan mogelijke intermenselijkheid.

                                  Dr. Jan Keij

 

 


april 2016

Ontdek het mysterie van de vrijmetselarij

 

Op dinsdagavond 12 april 2016 opende vrijmetselaarsloge ‘Acacia’ haar deuren voor publiek. Deze avond is bedoeld voor hen die geïnteresseerd zijn in het ontstaan en bestaan van de vrijmetselarij. Ook zij die bezig zijn met vragen over zingeving zijn welkom om aan te horen hoe Vrijmetselarij hier mee om gaat en om met vrijmetselaars in gesprek te gaan. Vrijmetselarij is een persoonlijke beleving. Met behulp van symbolen en ritualen werkt een vrijmetselaar samen met andere vrijmetselaren aan zijn persoonlijke vorming. De gezamenlijke arbeid stimuleert de vrijmetselaar bij te dragen aan een betere samenleving.

Tijdens de open avond nemen verschillende leden u mee in wat Vrijmetselarij voor hen betekent in hun leven en in de dagelijkse praktijk. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook geven wij graag een rondleiding door ons gebouw.

Vrijmetselarij… een geheim genootschap of een bron van inspiratie. Laat u deze avond informeren en beoordeel zelf wat vrijmetselarij voor u kan betekenen.

De Rotterdamse loge ‘Acacia’, opgericht in 1872, is gevestigd aan de Oostmaaslaan 950 te Rotterdam.

Onze open avond vangt aan om 20:00 uur ( inloop vanaf 19:30 uur ) en zal rond 22:00 uur worden beëindigd. Toegang is gratis, de koffie staat klaar.

Vooraf graag aanmelden via: telefoonnummer 06 48536358 of  t.wensveen@caiway.nl

 

De volgende avond voor belangstellenden vindt rond april 2017 plaats. Mocht u geïnteresseerd zijn in eerder contact; neem gerust contact op.


 

November 2015 - Acacialezing over De Verlichting

Op 8 december 2015 vond de tweede Acacialezing plaats. Vorig jaar, zie even verderop onder deze tekst, was de eerste keer om te achterhalen of we materie die Vrijmetselaren boeit, op een toegankelijke wijze voor het voetlicht konden brengen. Hoewel georganiseerd door een vrijmetselaarsloge, staat Vrijmetselarij deze avond niet centraal. Wat vrijmetselaren bindt zit onder meer in onderwerpen zoals bij deze tweede, gratis toegankelijke, lezing wordt toegelicht. 

"De Verlichting als Kraamkamer", een lezing door Jabik Veenbaas.

 

Wat verstaan we eigenlijk onder de Verlichting? En waarom is die Verlichting zo belangrijk voor ons? 

Jabik Veenbaas geeft in een heldere, toegankelijke lezing antwoord op die vragen. Hij vertelt hoe zich rond 1700 een nieuw zelfvertrouwen vormde in de westerse cultuur. Maar hij laat ook zien dat dat zelfvertrouwen een keerzijde kende in een enorme twijfel. En hij legt uit dat wij zowel dat zelfvertrouwen als die twijfel van het tijdperk hebben geërfd. Grote denkers en schrijvers als Voltaire, Hume, Lamettrie, Rousseau en Kant zullen in de lezing allemaal de revue passeren. En er zal aandacht worden gegeven aan de positie van Spinoza. 

Jabik Veenbaas plaatst spraakmakende Verlichtingsdenkers in hun historische context en onderzoekt ze op hun betekenis voor het heden. Daarbij komen actuele thema’s aan de orde, zoals de onttovering van de wereld, het debat over de mensenrechten en de emancipatie van de vrouw. Veenbaas haalt een aantal clichés over het tijdperk krachtig onderuit. Zo laat hij zien dat de Verlichting niet het tijdperk was dat de menselijke rede verheerlijkte, maar juist een periode waarin deze werd onttroond. Ook toont hij de angst van de achttiende eeuw voor de ethische en spirituele leegte: een angst die wij hebben geërfd. 

Na zijn lezing gaat Jabik graag in op vragen uit het publiek.

 

praktische informatie

 

De lezing start om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. U bent welkom om voorafgaand aan de lezing wat te komen eten (kan vanaf ca 17.30 uur). Een hoofdgerecht kost 12 euro (vlees, vis, vegetarisch). Uiteraard zijn er ook diverse voor en nagerechten. Interesse om te eten, geef dit door onder nummer 010 452 98 32 en geef aan dat het op de dag is van de Acacialezing. 
Koffie en Thee is gratis. 
Overige drankjes zijn voor eigen rekening. 
De lezing zelf duurt circa 1 uur (exclusief eventuele vragen)

Aanmelden kan via; acacialezing@gmail.com


 September 2015 - Ontdek het mysterie van de vrijmetselarij

Op dinsdagavond 12 april 2015 opent vrijmetselaarsloge ‘Acacia’ haar deuren voor publiek. Deze avond is bedoeld voor hen die geïnteresseerd zijn in het ontstaan en bestaan van de vrijmetselarij en zij zijn van harte uitgenodigd om onze loge te bezoeken. Ook als u zich vragen stelt over zingeving bent u welkom om te ontdekken hoe Vrijmetselaren hier mee om gaan. Vrijmetselarij is immers een persoonlijke beleving die u in staat stelt om u te ontwikkelen en dat gebeurt middels de zoektocht naar beantwoording van uw belangrijke levensvragen. 

 

Tijdens de open avond nemen verschillende leden u mee in wat Vrijmetselarij voor hen betekent in hun leven en de dagelijkse praktijk. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook geven wij een rondleiding door ons gebouw.

 

Vrijmetselarij… een geheim genootschap of een bron van inspiratie? Laat u deze avond informeren en beoordeel zelf wat vrijmetselarij voor u kan betekenen.

 

Loge ‘Acacia’ is gevestigd aan de Oostmaaslaan 950 te Rotterdam. De open avond vangt aan om 20:00 uur ( inloop vanaf 19:30 uur ) en zal rond 22:00 uur worden beëindigd. Toegang is gratis, de koffie staat klaar. 

 

Vooraf graag aanmelden via: telnr. 06 48536358 of  t.wensveen@caiway.nl

 

 

 

 

-----
 
December 2014 - De Acacia Lezing 2014

Laat u inspireren

Vrijmetselaars komen regelmatig samen en vinden op verschillende wijzen inspiratie voor de beoefening van hun eigen levenskunst. We proberen op onze eigen manier antwoorden te vinden op simpel te stellen levensvragen. Daarbij worden verschillende bronnen benut naast vanzelfsprekend maçonnieke ook die van bijvoorbeeld de filosofie of de schone kunsten. Het is Loge Acacia -een vrijmetselaarsloge in Rotterdam sinds 1872 - een groot genoegen u uit te nodigen voor een gratis en bovenal inspirerende lezing.

DE APPELFLÖTE (klik hier voor de flyer)

LEZING MET MUZIEK: W.A. MOZART EN KAREL APPEL

"Ik rotzooi maar wat an!", zei Karel Appel, maar is dat wel zo?
Stierf Mozart arm en werd hij op een barre winterdag vanwege dat geldgebrek in een anoniem graf begraven, zoals de film Amadeus ons toonde? Heette Mozart eigenlijk wel Amadeus? Wat gebeurt er als deze twee kunstenaars te zien en te horen zijn in één kunstwerk?

Drs. Josée Claassen, kunsthistorica, zal antwoord geven op deze vragen tijdens een lezing over Karel Appel  en over W.A. Mozart - die overigens ook vrijmetselaar was .

Beide kunstenaars hebben elkaar nooit gekend, maar ze lijken op elkaar wat betreft de lichtheid van toets, de speelsheid en het enorme vakmanschap dat ze allebei met een ogenschijnlijk gemak ten toon spreidden. In haar lezing zal Josée Claassen ingaan op het leven en het werk van beide kunstenaars en in het bijzonder aandacht besteden aan de opera die Zauberflöte van Mozart, waarvoor Karel Appel in 1995 de decors en kostuums ontworpen heeft. Behalve dat er veel fotomateriaal getoond wordt, zal zij ook muziek laten horen en fragmenten tonen van deze bijzondere uitvoering van de Zauberflöte.

De lezing zal worden gehouden in het Rotterdams Logegebouw aan de Oostmaaslaan 950, 3063 DM Rotterdam. Inloop is vanaf 19.30 en de lezing begint om 20.00 en heeft een pauze. De verwachting is dat rond 22.00 uur de lezing is geëindigd. Erna kunt u nog nakletsen en een drankje nuttigen.

Aanmelden

De toegang is gratis en stellen het op prijs als u zich aan wilt melden via secretaris.loge056@vrijmetselarij.nl. Geef daarbij s.v.p. uw naam en het aantal kaarten door.

Deze avond wordt georganiseerd met als doel u een fijne en inspirerende avond te bezorgen. Vrijmetselaren proberen wekelijks inspirerende avonden te hebben, waarbij we elkaar verrijken met eigen lezingen over eigen denkbeelden, ervaringen, beschouwingen, meningen, etc. Voor veel vrijmetselaren is deze wekelijke bijeenkomst een rustpunt in een druk bestaan. Deze lezing van 2 december dient om u zich ook te laten onthaasten en is nadrukkelijk geen inhoudelijke kennismaking met de vrijmetselarij, daarvoor organiseren we een aparte avond. De eerstvolgende is 21 april 2015.

 


 

November 2014
Als loge zijn we er supertrots op; onze eigen app. Geen gedoe meer met verouderde arbeidstafels, of per mail aangeven dat je bij de broedermalen aanwezig bent of afmelden dat je niet bij de comparitie kunt komen. En hoe heet de partner van mijn broeder ook al weer? Waar heb ik eigen zijn adresgegevens? Allemaal verleden tijd. Je mobiel heb je altijd bij je, en dus met de app alle info bij de hand. Wanneer je lid bent, krijg je volledige toegang. Sommige gegevens dienen binnen de vertrouwdheid van de loge te blijven tenslotte. U kunt hem wel downloaden en bekijken via de app store van Apple en via Google Play store. Mocht u er meer over willen weten, neem gerust contact op met secretaris.loge056@vrijmetselarij.nl.

 

September 2014

Heeft u ook meer vragen over het leven dan antwoorden? Heeft u ook behoefte aan meer zingeving? Dan is mogelijk de Vrijmetselarij iets voor u!

Nieuwsgierig? Op zaterdag 13 september is het de Dag van de Vrijmetselarij. In het hele land openen loges hun deuren om nieuwsgierigen en/of belangstellenden meer inzicht te geven in wat we nu eigenlijk doen. Een mooie kans om de sfeer te proeven waarin wij 'arbeiden'. Ook in Rotterdam, in het logegebouw aan de Oostmaaslaan 950 openen we de deuren.  Op deze dag worden verschillende rondleidingen gegeven door het gebouw (alleen al daarom fraai om te komen) en wordt ingegaan op de door vrijmetselaren gehanteerde symboliek, ziet u de werkplaats / tempel en kunt u al uw vragen stellen. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom.
Let wel, deze dag wordt georganiseerd door alle Rotterdamse en Vlaardingse loges. Heeft u interesse in een specifieke loge, dan bent u welkom op hun eigen avond voor belangstellenden, waarin naast bovenstaande, ook wordt ingegaan op de kenmerken van de loge zelf. Klik hier voor meer informatie over die avonden.

U bent welkom van 12.00 tot 16.00 uur. Entree is gratis. Aanmelden hoeft niet.

 

april 2014

Ontdek het mysterie van de vrijmetselarij

Op dinsdagavond 22 april 2014 opende vrijmetselaarsloge ‘Acacia’ haar deuren voor publiek. Deze avonden zijn bedoeld voor zij die geïnteresseerd zijn in het ontstaan en bestaan van de vrijmetselarij en zijn van harte uitgenodigd om onze loge te bezoeken. Maar andersom beredeneerd; zij die met vragen zitten over zingeving zijn ook welkom om aan te horen hoe Vrijmetselarij hier mee om gaat. Vrijmetselarij is immers een persoonlijke beleving die u in staat stelt om u te ontwikkelen en dat gebeurt middels de zoektocht naar beantwoording van uw belangrijke levensvragen. 

 

Tijdens de open avond nemen verschillende leden u mee in wat Vrijmetselarij voor hen betekent in hun leven en de dagelijkse praktijk. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook geven wij een rondleiding door ons gebouw.

 

Vrijmetselarij… een geheim genootschap of een bron van inspiratie. Laat u deze avond informeren en beoordeel zelf wat vrijmetselarij voor u kan betekenen.

Loge ‘Acacia’ is gevestigd aan de Oostmaaslaan 950 te Rotterdam. De open avond vangt aan om 20:00 uur ( inloop vanaf 19:30 uur ) en zal rond 22:00 uur worden beëindigd. Toegang is gratis, de koffie staat klaar. 

 

Vooraf graag aanmelden via: telnr. 06 48536358 of  t.wensveen@caiway.nl

 

 

 

Loge Acacia - Oostmaaslaan 950 - 3063 DM Rotterdam

 

De volgende avond voor belangstellenden vindt rond april 2015 plaats. Mocht u geïnteresseerd zijn in eerder contact; neem gerust contact op.

 


 

september 2012

De 2e zaterdag van september is de dag van de Vrijmetselarij. Hiertoe is op NS station te Haarlem een flashmob georganiseerd. Klik hier om deze te zien. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.dagvandevrijmetselarij.nl.

De gezamenlijke loges organiseren op de Open Monumentendag van 8 september 2012, waaraan ook PodiumO950 deelneemt, haar ‘Dag van de vrijmetselarij’. Dit vindt plaats in het gebouw aan de Oostmaaslaan 950. Een uitgelezen kans om niet alleen kennis te maken met Vrijmetselarij, maar ook om het gebouw eens van binnen te bekijken. U bent dus ook welkom om het gebouw te bezoeken als u geen interesse heeft in de Vrijmetselarij.

Er zullen diverse rondleidingen worden gegeven, lezingen gehouden en er zijn diverse exposities. U bent van harte welkom in de restauratieve voorziening op de eerste verdieping (lift is aanwezig) alwaar u een consumptie aangeboden krijgt. Na een eventuele rondleiding, krijgt u bij het verlaten van het gebouw een attentie mee als herinnering aan uw bezoek.

 

augustus 2011

Tevens wijzen we u graag op het artikel in NRC Next van 11 augustus 2011, waarin 3 'jonge' broeders (destijds 34, 34 en 35 jaar) van onze loge zijn bevraagd naar hun beweegredenen om lid te worden van de vrijmetselarij en wat het met hen doet/voor hen betekent. 

Om het artikel te zien, klik hier (ca. 7,5 Mb) of voor een compactere versie (en iets minder goed leesbaar) klikt u hier (ca 350kb).

Daarnaast is het wellicht interessant om kennis te nemen van het maçonnieke tijdschrift 'Vrijmetselarij'. Op de website van de Orde vind u een inkijkexemplaar. U kunt ook hier klikken en dan opent hij vanzelf. Elders op de ordewebsite vindt u andere, recentere exemplaren.