Visiteren

Onder visiteren verstaan de vrijmetselaren een bezoek afleggen bij een andere (erkende) Vrijmetselaarsloge. 

Het is wat 'ouderwets Nederlands'. Vroeger gingen de mensen een visite afleggen, visiteren dus.

De Loge Acacia is enige jaren geleden in contact gekomen met enkele andere (Europese) Loges die ook Acacia heten. Als er iets te vieren valt (meestal is dat een lustrum) dan worden door die Acacia loge de andere Europese Loges met de naam Acacia ook uitgenodigd. Een leuke traditie, soms ook een kostbare.

In 2005 vierde de Loge Acacia in Wenen (Oostenrijk) een jubileum. De Rotterdamse Acacia Loge was ook uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Ook broeders van Acacia loges uit Zwitserland, Duitsland, Engeland, Roemenie en Australië waren aanwezig.
De festiviteiten vonden plaats in het weekend van 5 en 6 juni 2005. Een vijftiental broeders met hun partners van onze Loge namen deel. Het was bijzonder gezellig, leerzaam en indrukwekkend. De Weense broeders hadden voor een fantastisch programma gezorgd. Indrukwekkend was de open Loge in het gebouw in Wenen. Te bedenken valt dat de Oostenrijkse Loges na ruim 150 jaar onderdrukking pas vanaf 1946 in het openbaar functioneren.

In oktober 2009 vierde de Loge Acacia in Winterthur (Zwitserland) zijn jubileum. Van onze Loge waren een 6-tal leden met hun partners aanwezig. Verder waren er ca. 30 deelnemers met hun partners uit o.a. Duitsland, Oostenrijk, Engeland en Rusland.

 Het 3-daagse programma bestond uit;
  • 1e dag Ontvangstborrel en diner.
  • De 2e dag was er een dagprogramma met een bezoek aan een kasteel met rondleiding en Lunch in de ochtend en een rondleiding door het historisch centrum van de stad en een bezoek aan het Gemeentelijk museum voor beeldende kunst in de middag.
  •  De 3e dag was er een damesprogramma met een bezoek aan het kasteel van  de laatste Franse keizer, Napoleon III, aan de Bodensee en Rituele arbeid voor de heren. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk banket.

De volgende ‘Acacia-meeting’ wordt georganiseerd door de Loge Acacia in Yorkshire, Engeland.

Voor februari 2010 was het plan om met enkele broeders en hun partner opnieuw naar Curacao te gaan. Zo een reis was al in 2004 gemaakt en toen utistekend bevallen. Nu was de aanleiding het feit dat een van de drie loges daar 225 jaar bestaat. Maar door gebrek aan belangstelling zijn slechts twee leden er naar toe gegaan. De kosten en dat in deze tijd zijn de belangrijkste reden van de geringe belangstelling.

In Maart 2012 komen diverse broeders van lodge Clydsedale uit Schotland (Hamilton). Medio april 2011 heeft een aantal (jonge) broeders van Acacia een kleine maçonnieke reis door Schotland gemaakt en daar o.a. een bezoek gebracht aan deze loge. De Schotse rituelen worden op een klassiekere wijze opgevoerd dan in Nederland en onder de indruk van de sfeer en hartelijkheid die deze loge bood, zijn de broeders van Clydsedale uitgenodigd om in Rotterdam te visiteren.