Is de vrijmetselarij nog wel van deze tijd?

Jazeker!

De moderne vrijmetselarij is een stroming die er naar streeft, weg te nemen wat mensen verdeelt en te zoeken naar wat hen tot elkaar brengt.

Steeds heeft zij getracht die idealen uit te dragen en aan volgende generaties door te geven. Haar boodschap heeft nog niets aan betekenis verloren.

Het aantal leden van de orde in Nederland is al decennia ongeveer 6000 verdeeld over 146 loges in 80 plaatsen.

De loge Acacia heeft rond de 40 leden.