De plaats van de muziek in de maçonnieke werkwijze

 

In dit hoofdstuk wordt de plaats van de muziek in de maçonnieke werkwijze enigszins toegelicht.  

  • Welke functie vervult muziek in de Open Loge, het samenzijn en arbeiden in de Tempel?
  • Hoe wordt de muziek in de "Open Loge" toegepast?
  • Zijn er bekende maçonnieke componisten en is er maçonnieke muziek?