Vrijmetselarij en politiek

Maken vrijmetselaren de dienst uit in de politiek?

Neen, absoluut niet.
Vrijmetselaren vervullen, net als andere mensen, hun taak in de samenleving.
Elk op zijn plaats met eigen taken en verantwoordelijkheden werken zij in de maatschappij en bouwen mee aan een betere wereld.
Leden van loges vormen een afspiegeling van de samenleving; politieke beroepen zijn dus zeker niet oververtegenwoordigd.
Binnen de loges is het zelfs een afspraak, dat er over religie en politiek slechts met de grootste terughoudendheid gesproken wordt. Immers door die twee onderwerpen kunnen vrij snel geëmotioneerde twistgesprekken ontstaan. Het is juist de opzet van de vrijmetselarij om weg te nemen wat mensen verdeelt.