Wat zijn symbolen?

 

Symbolen zijn eigenlijk niet anders dan hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen.

Het hart als symbool van de liefde, het anker als symbool van zekerheid en veiligheid en een vlag als symbool van een natie, zijn daar voorbeelden van.

De vrijmetselarij ontleent veel van haar symbolen aan de vroegere ambachtelijke bouwloges.
Behalve van bouwsymbolen (passer, schietlood, winkelhaak) maakt zij ook gebruik van lichtsymbolen (zon, maan, sterren).